md5冲突演示

碰撞文件下载:http://pan.baidu.com/s/15Ac7W 密码: uqua

QQ图片20150725153106

 

下面给出两个文件的十六进制数据,请注意每个文件的后两行

文件1数据

4D C9 68 FF 0E E3 5C 20 95 72 D4 77 7B 72 15 87 
D3 6F A7 B2 1B DC 56 B7 4A 3D C0 78 3E 7B 95 18 
AF BF A2 00 A8 28 4B F3 6E 8E 4B 55 B3 5F 42 75 
93 D8 49 67 6D A0 D1 55 5D 83 60 FB 5F 07 FE A2 

文件2数据

4D C9 68 FF 0E E3 5C 20 95 72 D4 77 7B 72 15 87 
D3 6F A7 B2 1B DC 56 B7 4A 3D C0 78 3E 7B 95 18 
AF BF A2 02 A8 28 4B F3 6E 8E 4B 55 B3 5F 42 75 
93 D8 49 67 6D A0 D1 D5 5D 83 60 FB 5F 07 FE A2 

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注